Képek

Képeink a Napról Képeink a Holdról

Felszerelés

Gimnáziumunk a 2011-2012-es tanévben a Szegedi Tudomány Egyetem TTIK által kiírt pályázatán első helyezést ért el. Gimnáziumunk a “Kutató iskola” címet kapta meg. A pályázatunk csillagászati megfigyelésekre és kutatásokra koncentrál, ezen belül a változó csillagok, a kettős csillagok, a naptevékenység, protuberranciák, flerek, napfoltok, a naprendszer égitestjeinek a megfigyelésére és lokális környezetünk fényszenneyzési paramétereinek a vizsgálatára, valamint kisbolygókutatásra koncentrál. Az elnyert kétszázezer forint […]

A földrajz tagozatról

Az ország első gimnáziumi földrajz tagozata. A képzést a 2011-2012-es tanévtől kezdtük. A tudományegyetemek (SZTE) természettudományi- és informatikai karainak szakirányaira (geoinformatika, idegenforgalom, táj- és környezetföldrajz, terület- és településfejlesztés, földrajz tanár, geológia, alkalmazott földtudomány, környezettan) épül intézményünkben a felkészítés. A heti emelt óraszámba a földrajz mellett a fizikát, informatikát, a rajz- és vizuális kultúra tantárgyat is belevettük. Kiemelten kezeljük az évente megtartandó […]