Dráma felvételi

Az osztály kódja: 0007

Jelentkezési határidő: 2016. február 15.

A felvételi vizsgák időpontja: 2016. február 26-27. (péntek-szombat)

 

A jelentkezési laphoz egy 6×9 cm-es fényképet is mellékelni kell, valamint a jelentkezőnek felvételi kérelemben kell megfogalmaznia, miért választja ezt az osztályt.

Kollégiumi elhelyezés: a Terney Béla Középiskolai Kollégiumban van. Tel:63/311-544

Idegen nyelvek: Az első, a már tanult, haladó szinten folytatandó nyelv /angol, francia, német/, a második kezdő szintű angol, francia, német, orosz vagy latin. A második idegen nyelvből kettőt kell megjelölni.

Felvilágosítást telefonon vagy email-ben adunk.

Címünk: Horváth Mihály Gimnázium

Szentes, 6600

Szent Imre herceg.u.2., Pf.31.

tel.: 63/561-580; fax: 63/561-596

E-mail – iskolai: hmg@index.hu

tagozatvezető: Szurmik Zoltán, szurmikz@gmail.com

Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését !

 

A tagozat célja, eredményei

Pedagógiai munkánk fő célja a személyiségfejlesztés. Szeretnénk kreatív, önálló és nyitott embereket nevelni, akik közéleti érdeklődéssel, jó kapcsolatteremtő képességekkel bírnak, mernek és tudnak a nyilvánosság előtt szerepelni, egyaránt fogékonyak társadalmi és művészeti kérdésekre. Az irodalom, a történelem, az anyanyelv, az ének, a színházművészet és a filmművészet iránt érdeklődő fiatalokat felkészítjük a továbbtanulásra. Az országos beiskolázású irodalmi-drámai osztálytípus nálunk, Szentesen működik a legrégebben, 1978 óta folyamatosan. Az eddigi tapasztalatok alapján a végzett diákok zöme humán szakos pedagógus lesz, vagy valamilyen közművelődési pályára lép. S bár tagozatunknak nem elsődleges célja a színészi pályára történő felkészítés, évfolyamonként 3-4 tanuló hivatásos színjátszó lesz. Az osztálytípus nyitott más irányban is, hiszen végzett diákjaink között van jogász, közgazdász, orvos és külkereskedő is.

Az iskola kínálata

A diákok a szokásos gimnáziumi tantárgyak mellett részt vesznek az irodalmi-drámai tagozat speciális elméleti és gyakorlati foglalkozásain. Az elméleti képzésnek két fő eleme van: a színházi alapismeretek (itt dramaturgiai alapfogalmakkal, dráma- és színháztörténettel foglalkoznak), és az emelt óraszámban tanult irodalom. A délelőtti órarend része még a beszédtechnika és a tánc is. A délutáni program kreatív játékokra, önismereti és csoportdinamikai gyakorlatokra, kifejezőeszközöket fejlesztő tréningekre épül, így jut el fokozatosan a színpadon való csoportos és egyéni fellépésig. A tagozaton évente hat-nyolc diákszínpadi előadás készül, a lehető legkülönbözőbb stílusokban. Ezek a darabok állandó meghívottjai az amatőr színjátszó-fesztiváloknak, az utóbbi években angol, francia és német találkozókon is rendszeresen föllépnek diákjaink. Ez azonban nem a csillogó előadások, az esetleges siker s a külföldi utak miatt fontos számunkra, hanem mert a színházcsinálás közben a gyerekek megismerik az elmélyült közös alkotómunka örömét s persze nehézségeit is.

A tagozat tanulói márciusban egyéni mustrán mutatják meg, mennyit fejlődtek egy év alatt, negyedik év végén pedig közép- vagy emelt szintű dráma és média érettségit tehetnek.

A tagozaton tanított tantárgyak 9-12 osztályban egyaránt az emelt szintű dráma ill. média érettségire készítenek fel. (De az érettségit nem kötelező emelt szinten letenni.)

Az alkalmassági vizsga követelményei

Nyilvános felvételi vizsgát tartunk, melyen a szülők is jelen lehetnek.

Az alkalmassági vizsga a következőkből áll:

Beszéd: A vizsgázók 5 szabadon választott, lehetőleg korukhoz illő verssel (vagy 3-4 vers mellett 1-2 prózarészlettel) adnak számot szép és kifejező magyar beszédükről.

Fogalmazás: helyben megadott témáról kell összefüggő szöveget alkotni; a magyar nyelvi kifejezőkészséget, a kreativitást vizsgáljuk.

Ének-zene: két dallal bizonyítják a jelentkezők képességeiket (ebből az egyik népdal legyen), majd egyszerűbb kottaolvasási és ritmusgyakor-latok következnek, esetleg hangszeres játék. /Akik nem tanultak hangszeres zenét, nem kerülnek hátrányos helyzetbe, akik viszont tanultak, hozzák magukkal hangszerüket a felvételire! /

Mozgás: a ritmusérzék, a testi koordináció bemutatására szolgál, ehhez melegítő vagy tornaruha feltétlenül szükséges.

Játék: a rögtönzőkészség, a kreativitás szóban, gesztusokban, mozgásban megnyilvánuló formáit játékos feladatok keretében vizsgáljuk.

Várjuk a tehetséges tanulók jelentkezését!