Irodalmi-drámai tagozat

A tagozatról

1999 óta a Keleti István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Művészeti Szakközépiskolával együttműködésben dolgozik tagozatunk.

Kik jelentkeznek/jelentkezzenek a tagozatra?

A nem átlagos képességű gyerekek jelentkezése a domináns, különösen az önmagukat megmutatni kívánó tanulókra vonatkoztatva, vagyis olyan diákok, akik szeretnek szerepelni, verset mondani, szeretik a színjátszást, kreatívak, bátrak és jól kommunikálnak. Olyan tanulókat várunk, akik szeretik az irodalmat, szeretik művelni anyanyelvüket, akik kedvelik a humán tantárgyakat. De nemcsak az ilyen típusú gyerekeket várjuk! Mindenki jöhet, akiben a fent felsorolt tulajdonságokon túl vágy van ezek elsajátítására.

A tagozat célja

A tagozat központi célja a személyiségfejlesztés. Nem színészképzés folyik tehát, de természetesen azokat a diákokat, akik a színi pályára készülnek, segítjük felkészülő munkájukban. A tagozat tanulóiból osztályonként átlagosan 2-3 fő színészművészeti pályára kerül, de a szentesi tagozat célja nem ez, sokkal inkább az, hogy a négy év alatt úgy változzék a diákok személyisége, hogy a felsőfokú oktatási rendszerben és majd a felnőtt életben is meg tudják állni a helyüket. Hogy kritikus, a véleményüket bátran elmondó, nyitott, empatikus, a világ dolgaira kíváncsi, jó kommunikációs készséggel rendelkező, a közösségben kiválóan működő, saját életét rendszerezni tudó emberré váljon. A tudás megszerzésére való törekvés mellett az érzelmi intelligencia növelésére helyeződik a hangsúly személyiség-, készség- és közösségfejlesztő szakmai foglalkozások segítségével. Így tudnak a négy év alatt közelebb kerülni önmaguk megismeréséhez, és így tudnak elindulni az érettségi vizsga sikeres letétele után egy olyan élet irányába, amelynek az alapja a boldogság.

A tagozat tárgyai

A gimnáziumi képzés ezen diákoknak is kötelező, tehát érettségi vizsgát kell tenni pl. matematika tantárgyból is, de a kötelező gimnáziumi tárgyak mellett az órarendbe beleépítve szerepelnek a következő tantárgyak: színházi alapismeretek (rövidítve: szalap) (elmélet, gyakorlat), tánc, beszédtechnika. S a Keleti István Művészetoktatási Intézmény Szentesi Tagozatának keretén belül délutáni órákon vesznek részt a diákszínpadi munkákban, ahol készségfejlesztő játékokat, közösségépítő, önismereti foglalkozásokat, szituációs-improvizációs feladatokat oldanak meg a diákok, illetve a diákszínpadi próbákon különböző előadásokra, fellépésekre készülnek. Emellett tréningekre, egyéni és kiscsoportos foglalkozásokra is járhatnak, szabadon választható jelleggel (énekpróbák, beszédtechnika-foglalkozások, színi előkészítés, egyéni felkészítések…).

A mustrák

A mustrákra való felkészülés és a maximális teljesítés minden diákunk legfőbb célja. A tanulmányi eredményeken túl ez méri őket, ráadásul szakmai szempontokat vesz figyelembe. A 90-es évek közepe óta működik, kisebb-nagyobb átalakításokon mindig átesik, de léte – még ha kissé versenyszellemet alakít is ki – szükséges. A 9., 10. és 11. osztályos tanulók meghatározott számú verssel, monológgal, dallal, osztály- vagy csoportos tánccal készülnek a vizsgára. Szakmai tanáraik pontozzák őket, és így kialakul egy sorrend, mely négy kategóriát tartalmaz: 1. a kiválóan megfelelt tanulók egyéni fellépési lehetőséget kapnak a mustragálán, 2. jól megfelelt tanulók (eredményes munkát végeztek), 3. megfelelt tanulók (teljesítményük elérte az elégséges szintet), 4. nem megfelelt tanulók (akik ebbe a kategóriába kerülnek bele, és tanév végi tanulmányi eredményük nem éri el a 4.00-es átlagot, nem folytathatják tanulmányikat az irodalmi-drámai tagozaton. Szerencsére erre igen-igen ritkán kerül sor. Az egyéni mustrán túl 10. és 11. osztályban a dráma érettségi vizsgára épülő szituációs-gyakorlati mustravizsgát is teljesíteni kell a diákoknak kiscsoportokban.

Az irodalmi-dráma tagozat rövid története

A tagozat 1978-ban alakult, a pezsgő és sikeres diákszínjátszó-életből nőtte ki magát. Bácskai Mihály 1953-ban került a gimnáziumba, az ő révén 60 esztendeje töretlen színjátszóélet működik az intézményben. 1974-ben Várkonyi Zoltán, a Színház- és Filmművészeti Főiskola rektora nyilatkozta, hogy szükség lenne olyan gimnáziumokra, amelyek a főiskola előképzői lennének, ugyanis elégedetlen a felvételi szinttel. Hosszú huzavona után Szentesen beindult a képzés, amelynek lehetőségét Bácskai Mihály személye és a diákszínjátszás területén elért eredményei adták meg, de már egészen más céllal. Irodalmi-drámai tagozat indult kísérleti jelleggel, vagyis a színészelőképzés helyett két területre fókuszáltak: a humán beállítottságra és a diákszínjátszó munkára. A kísérleti jellegből azután eleddig 30 éves pályaszakasz lett, az idő igazolta a tagozat beindításának szükségességét.

A tagozat tanárai

Szurmik Zoltán – tagozatvezető, magyar nyelv és irodalom, színházi alapismeretek, dráma

Bagi Ferenc – tánc
Csapiné Matos Ibolya – történelem, színházi alapismeretek, dráma
Csizmadia Judit – dráma

Majtényi András – ének-zene
Pádár Zsolt – történelem, dráma, francia nyelv

Pásztor Anikó – tánc
Perjésné Dózsa Erzsébet – színházi alapismeretek, dráma,
Sineger Julianna – beszédtechnika
Szarvas Katalin – tánc
Szebeni Zoltán – magyar nyelv és irodalom, színházi alapismeretek, dráma

Az osztályfőnökök ebben a tanévben:

9. osztály: Pádár Zsolt

10. osztály: Kovács Lászlóné

11. osztály: Szurmik Zoltán

12. osztály: Szebeni Zoltán

Hírek

Határon túli színházak találkozóján a 10.D osztály

Az Erdélyi Hagyományokért Egyesület szervezésében a 10.D osztály 2015. február 28-márc. 1. között Temesvárott vendégszerepel a De te ne hagyd című előadásukkal!

Teadélután

Családias hangulat, forró tea, zsíros kenyér, műsorvezetők és fellépők – mindez várta az érdeklődő tanárokat és diákokat a HMG irodalmi tagozatának 2013. december 19-én megrendezett Teadélutánján. A szervező 10. D osztály uniformisa lenyűgöző volt, s a fellépők változatos programokkal szórakoztatták a nagyérdeműt! Csak egy rövid szemezgetés a teljesség igénye nélkül:

– itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt…

– Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

– Csingilingi, mit csináltáááál???? Szegény Majtus! 🙂

– Banán és Kornél a pszichológusnál…

– Milyen szép a szádból a szó, hogy kupleráj,

Mondj még ilyeneket, cucus…

– Sárika egy kicsikét butácska… (És hol marad a happy and?)

– Nem értem én az emberi beszédet,
és nem beszélem a te nyelvedet.

– Sétálj végig az ujjaddal…

– York napsütése rosszkedvünk telét

Tündöklő nyárrá változtatta át.

– Viharban születtem, világ végén alszom
Ne bántsatok engem, mert én nem haragszom…

 

Színpadvezető tanárok: Szebeni Zoltán, Pádár Zsolt